Školní družina – výběr školného

Školné za školní družinu na 1. pololetí (1 000 Kč) se bude vybírat ve čtvrtek 31. 8. 2017 od 7.00 do 15.00 hod. ve školní družině. Týká se jen těch, kdo nemají školné zaplaceno inkasem.

Menu